SEO audit | Marketingová agentúra UNIQINO

Vďaka SEO auditu spoznáte technické a obsahové chyby web stránky a získate spoľahlivé podklady pre SEO optimalizáciu.

SEO audit je dokument, ktorý vzniká na základe hĺbkovej analýzy webovej stránky. Cieľom auditu je odhaliť všetky chyby a nedostatky, ktoré negatívne vplývajú na umiestnenie webu vo výsledkoch vyhľadávania.

Komplexný SEO audit sa skladá z nasledujúcich častí:

Technická časť SEO auditu

 

Technická časť SEO auditu je určená pre programátorov web stránky. Nájdete v nej prehľad nedostatkov, ktoré pre návštevníkov nie sú viditeľné, avšak majú negatívny vplyv na umiestnenie stránky vo výsledkoch vyhľadávania. Obsahuje chyby a riešenia týkajúce sa URL adries, kódu stránky, rýchlosti načítania, indexovanosti webu.

Obsahová časť SEO auditu

 

Druhá časť SEO auditu je určená pre ľudí, ktorí vytvárajú obsah stránky (texty, obrázky). Jeho kvalita je z pohľadu umiestnenia vo výsledkoch vyhľadávania nesmierne dôležitá. Z tohto dôvodu je potrebné odstrániť všetky chyby v štruktúre stránky, použiť správne titulky, nadpisy, alt tagy, meta popisky a ďalšie prvky.

Metadáta

 

Tretia časť SEO auditu sa líši od predchádzajúcich. Venuje sa totiž činnostiam mimo webu s cieľom dostať obsah stránok k čo najväčšiemu počtu ľudí. Môžeme sem zahrnúť napríklad prepojenie so sociálnymi sieťami alebo úpravu výsledkov vyhľadávania.

Mohlo by vás zaujímať:

Spoznajte nedostatky webu pomocou SEO auditu

 

Odhaľte všetky nedostatky, ktorých odstránenie posunie vašu web stránku na vyššie pozície vo výsledkoch vyhľadávania. Napíšte nám a získajte cenovú ponuku