Corporate identity | Marketingová agentúra Uniqino

Dobrá corporate identity alebo firemná identita prináša množstvo výhod. Odlíši vás od konkurentov. Buduje výnimočnosť a profesionalitu v očiach zákazníkov a obchodných partnerov. Pomáha naplniť podnikateľské ciele.

Corporate identity je súhrn množstva prvkov, ktoré reprezentujú spoločnosť pri komunikácií so zákazníkmi a obchodnými partnermi. Vyznačuje sa použitím jednotnej grafiky a písma na všetkých tlačených a online materiáloch.

Logo spoločnosti

 

Logo je základným a najdôležitejším prvkom corporate identity. Je preto veľmi dôležité, aby bolo funkčné, ľahko zapamätateľné a vystihovalo spoločnosť.

Firemné materiály

 

Perá, hlavičkové papiere, obálky, obaly, darčekové predmety atď.

Online materiály

 

Web stránky, firemné stránky na sociálnych sieťach, obrázkové reklamy, videá atď.

Tlačová propagácia

 

Billboardy, reklamy v tlači, letáky, bulletiny atď.

Mohlo by vás zaujímať:

Používajte jednotnú firemnú identitu

Pripravíme vám identitu, ktorá vás odlíši od konkurencie. Pošlite nám správu.