Usporiadateľ súťaže

 

Usporiadateľom súťaže s názvom “Pomáhame počas koronakrízy” (ďalej len súťaž) je spoločnosť Uniqino s.r.o. so sídlom na adrese Vimperská 938/8, 962 12 Detva, identifikačné číslo 50 817 337, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka 31769/S (ďalej len usporiadateľ).

 

Kto sa môže zúčastniť súťaže?

 

– osoby staršie ako 18 rokov, ktoré sú občanmi Slovenskej republiky
– začínajúci podnikatelia
– malé spoločnosti do 50 zamestnancov s ročnými tržbami do 200 000 €

 

Akým spôsobom sa môžete zúčastniť súťaže?

 

Do súťaže sa môžete zapojiť vyplnením a odoslaním formulára, ktorý nájdete na adrese uniqino.sk/sutaz.

 

Trvanie súťaže

 

Do súťaže sa môžete zapojiť od mája 2020 do polnoci 31. augusta.

 

Víťazi súťaže

 

– pre každú výhru žrebujeme jedného víťaza
– víťazov určíme žrebovaním, do ktorého budú zaradení všetci účastníci spĺňajúci podmienky
– žrebovanie víťazov prebehne do 48 hodín od ukončenia súťaže
– mená víťazov zverejníme na našom firemnom Facebooku
– víťazom zašleme email s oznámením o výhre, na ktorý sú povinní odpovedať do 48 hodín (mimo víkendu) – v prípade, že niektorý z víťazov nesplní túto podmienku, prebehne nové žrebovanie konkrétnej ceny
– výhry sú neprenosné

 

Výhry

 

1. cena – firemná web stránka

– web stránka s redakčným systémom WordPress, alebo redizajn existujúcej web stránky (v prípade, že už má víťaz starší web)
– vybraná voľná .sk doména a 5 GB hosting na 1 rok
– moderný a responzívny dizajn
– SSL certifikát
– kompletná SEO optimalizácia
– optimalizácia rýchlosti načítania
– kontaktné formuláre
– blog pre umiestnenie vlastných článkov
– integrácia s Google Analytics
– školenie práce s web stránkou

 

2. cena – kompletná onpage SEO optimalizácia

– komplexný SEO audit s prehľadom všetkých nedostatkov web stránky spolu s navrhovanými riešeniami
– implementácia riešení na odstránenie nedostatkov priamo na web stránke

 

3. cena – Google Ads reklamná kampaň s kreditom 200 €

– vytvorenie a nastavenie Google Ads reklamného konta
– vytvorenie reklám pre vyhľadávaciu a obsahovú sieť podľa zadania víťaza
– kredit 200 € na reklamy Google Ads

 

Ďalšie informácie

 

Pre víťaza 1. ceny

– víťaz je povinný počas vytvárania web stránky poskytnúť logo, obrázky a informácie, ktoré chce mať zverejnené na web stránke (logo a obrázky môže v prípade záujmu usporiadateľ poskytnúť za poplatok)
– po odovzdaní bude za údržbu a aktualizáciu webovej stránky zodpovedný jej vlastník. V prípade potreby môže využiť spoplatnené služby usporiadateľa.
– čas potrebný na vývoj web stránky nie je pevne stanovený a závisí od voľných kapacít zamestnancov usporiadateľa
– predmetom výhry nemôže byť web stránka pre určité typy podnikania: zábava pre dospelých, psychiatria, psychológia, medicína alebo drogy

 

Pre víťaza 2. ceny

– víťaz je povinný usporiadateľovi poskytnúť všetky prístupové údaje, ktoré sú potrebné na realizáciu onpage SEO optimalizácie
– čas potrebný na onpage SEO optimalizácie nie je pevne stanovený a závisí od voľných kapacít zamestnancov usporiadateľa
– predmetom výhry nemôže byť web stránka pre určité typy podnikania: zábava pre dospelých, psychiatria, psychológia, medicína alebo drogy

 

Pre víťaza 3. ceny

– vytvorenie reklamnej kampane je možné iba v pomocou nového Google Ads reklamného konta, ktorého vytvorenie je súčasťou výhry
– zameranie reklám musí byť plne v súlade s Pravidlami súťaže Google Ads
– čas potrebný na vytvorenie a spustenie reklamných kampaní nie je pevne stanovený a závisí od voľných kapacít zamestnancov usporiadateľa
– po minutí 200 € kreditu na reklamu poskytne usporiadateľ víťazovi prístupové údaje k reklamnému kontu

 

Ochrana osobných údajov

 

Spracovanie a ochrana osobných údajov účastníkov súťaže prebieha plne v súlade so Zásadami ochrany osobných údajov usporiadateľa.

 

Spracovanie osobných údajov na marketingové účely

 

Zaškrtnutím políčka “Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov na marketingové účely” účastník súhlasí, aby usporiadateľ spracúval jeho osobné údaje v rozsahu meno, názov spoločnosti, telefónne číslo a e-mailová adresa a bol usporiadateľom kontaktovaný na účely ponúkania produktov a služieb spoločnosti Uniqino s.r.o.. Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať elektronicky prostredníctvom e-mailu alebo písomne na adrese sídla usporiadateľa.

 

Osobitné ustanovenia

 

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže, na odloženie, prerušenie alebo na zrušenie súťaže, zmenu dĺžky trvania súťaže, ako aj zmenu druhov služieb, ktoré budú predmetom výhry. Zmenu pravidiel a podmienok súťaže usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní.