Čo je SEO a aké sú jeho benefity?

Tento článok vám poskytne základné informácie o SEO optimalizácií pre vyhľadávače. Získate prehľad o tom, čo vlastne SEO je, ako prebieha a aké sú jeho benefity.

 

Čo je SEO optimalizácia ?

 

SEO optimalizácia pre vyhľadávače je súhrn techník, ktoré sú zamerané na získavanie cielenej návštevnosti web stránky z organických (neplatených) výsledkov vyhľadávania. Medzi základné úlohy spojené so SEO patrí vytváranie kvalitného obsahu, ktorý je optimalizovaný pre relevantné kľúčové slová (také kľúčové slová, ktoré sa bežne používajú pri vyhľadávaní produktov a služieb).

Inými slovami:

SEO je predovšetkým o zlepšení pozície web stránky v neplatených (organických) výsledkoch vyhľadávania.

 

Porovnanie návštevnosti PPC a SEO pri rovnakom rozpočte
Porovnanie návštevnosti PPC a SEO pri rovnakom rozpočte

 

Hlavným benefitom kvalitnej SEO optimalizácie je získavanie “bezplatnej” návštevnosti v dlhodobom období.

 

Výsledky SEO optimalizácie sa prejavujú počas dlhšieho obdobia
Výsledky SEO optimalizácie sa prejavujú počas dlhšieho obdobia

 

Aby sme lepšie pochopili prínos SEO optimalizácie, musíme sa pozrieť na fungovanie internetových vyhľadávačov.

 

Ako fungujú vyhľadávače?

 

Teraz, keď už poznáme odpoveď na otázku “Čo je SEO?”, je čas zistiť ako fungujú vyhľadávače (napríklad Google). Vždy, keď hľadáte niečo prostredníctvom vyhľadávača, aktivuje sa algoritmus, ktorý v reálnom čase zobrazí tie najrelevantnejšie výsledky.

 

Ako Google hodnotí, ktoré web stránky sú najrelevantnejšie?

 

Dôležitú úlohu v tomto procese zohráva špeciálny robot (nazývaný Googlebot), ktorý pravidelne prehľadáva stovky miliárd web stránok po celom svete, aby ich obsah uložil do svojho indexu. V tomto momente už Google pozná obsah web stránok. V ďalšej časti procesu zohráva najdôležitejšiu úlohu algoritmus, ktorý hodnotí obsah web stránky podľa nasledujúcich kritérií:

 

Relevancia

 

Ak hľadáte “detské ponožky”, nechcete vidieť web stránky s receptami koláčov. Z tohto dôvodu Google vyhľadáva predovšetkým také stránky, ktoré úzko súvisia s vaším kľúčovým slovom.

Tu však nastáva komplikácia. Stránok s rovnakými kľúčovými slovami môže existovať aj niekoľko miliónov. Ako teda Google zistí v akom poradí ich má zobraziť? V takomto prípade sa spolieha na ďalšie prvky svojho algoritmu.

 

Autorita

 

Autorita je pojem, ktorým Google označuje stránky s presným a dôveryhodným obsahom. Teraz si určite kladiete otázku, ako Google vie, ktorá stránka je autoritatívna?

Robia to na základe počtu spätných odkazov, ktoré smerujú na web stránku. Vo všeobecnosti platí, že čím viac spätných odkazov máte, tým vyššie vás Google vo výsledkoch vyhľadávania umiestni.

 

Užitočnosť

 

Obsah môže byť relevantný a autoritatívny, no nemusí byť užitočný. V takomto prípade vás Google nebude chcieť umiestniť na vysokých pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania.

Ak príklad si uveďme vyhľadávanie pre “cvičenie na chudnutie”.

 

Na stránke A sa nachádza článok, ktorý napísal svetový odborník na cvičenie. Článok je odborný a odkazuje na neho množstvo iných stránok. Je teda relevantný a autoritatívny. Obsah je však úplne neorganizovaný, neprehľadný a obsahuje množstvo odborných výrazov, ktorým bežný ľudia nerozumejú.

Potom tu máme stránku B, na ktorej sa taktiež nachádza článok venujúci sa cvičeniu. Tento však napísal človek, ktorý je v danej téme začiatočníkom. Tento článok ani zďaleka nemá toľko spätných odkazov, ako ten predchádzajúci.Obsah článku je však prehľadne usporiadaný a používa jazyk, ktorý je pre každého zrozumiteľný. Vďaka tomu získava vysoké hodnotenie užitočnosti.

Stránka B sa v relevantnosti ani autorite nemôže porovnávať so stránkou A. Avšak v užitočnosti ju hravo poráža a preto získava dobré hodnotenie zo strany Google. V skutočnosti sa stránka B môže zobraziť aj na vyššej pozícií, než stránka A.

 

Už poznáme spôsob, akým Google funguje a ako hodnotí jednotlivé web stránky. Teraz sa pozrime na oblasti SEO optimalizácie.

 

Autorita

 

Autorita je pojem, ktorým Google označuje stránky s presným a dôveryhodným obsahom. Teraz si určite kladiete otázku, ako Google vie, ktorá stránka je autoritatívna?

Robia to na základe počtu spätných odkazov, ktoré smerujú na web stránku. Vo všeobecnosti platí, že čím viac spätných odkazov máte, tým vyššie vás Google vo výsledkoch vyhľadávania umiestni.

 

On-page SEO optimalizácia

 

Jedná sa o oblasť SEO optimalizácie, ktorú môže každý vlastník vykonať na svojej web stránke. On-page SEO zaisťuje, aby Google na stránke našiel relevantný a užitočný obsah pre zobrazenie vo výsledkoch vyhľadávania. V rámci on-page SEO optimalizácie sa pracuje s celým obsahom webu (texty, obrázky, atď.). Cieľom je Google poskytnúť všetky potrebné informácie o tom, aký obsah sa na konkrétnej stránke nachádza a pre aké kľúčové slová má zobrazovať stránku vo výsledkoch vyhľadávania.

 

Medzi najdôležitejšie parametre on-page optimalizácie patria:

 

Názov stránky (Title)

 

Je to jeden z najdôležitejších faktorov on-page optimalizácie. Názov stránky priamo hovorí vyhľadávačom, akej téme sa obsah stránky venuje. Vo všeobecnosti by názov nemal byť dlhší ako 70 znakov a mal by obsahovať relevantné kľúčové slovo.

 

Meta popis (meta description)

 

Meta popis poskytuje viac informácií o obsahu web stránky. Zobrazuje sa aj vo výsledkoch vyhľadávania (priamo pod nadpisom). Užívateľom aj vyhľadávačom poskytuje dodatočné informácie o tom, aký je obsah webu. Meta popis by taktiež mal obsahovať relevantné kľúčové slovo.

 

Nadpisy

 

Nadpisy prispievajú k relevantnosti a užitočnosti obsahu. Pomáhajú pri štruktúrovaní obsahu a vyhľadávačom poskytujú informácie o tom, čo sa v konkrétnom odstavci nachádza. Používanie nadpisov má aj svoje pravidlá, ktoré by ste mali vždy dodržiavať. Na každej stránke by sa vždy mal nachádzať jeden nadpis úrovne H1 a maximálne tri nadpisy úrovne H2. Nadpisy nižších úrovní (H3, H4 …) môžete používať v ľubovoľnom počte. Aj tu samozrejme platí, že aj nadpisy by mali obsahovať relevantné kľúčové slová.

 

Názvy a popisy obrázkov

 

V rámci on-page SEO optimalizácie môžete pracovať aj s obrázkami. Optimalizácia obrázkov začína už pri ich vytvorení. Mali by ste dbať o to, aby mali obrázky čo najmenšiu veľkosť (maximálne do 200 kB). Prispejete tak z zvýšeniu užitočnosti web stránku, ktorá sa vďaka optimalizovaným obrázkom rýchlejšie načíta. Dôležitý je však aj názov samotného obrázka. Vyhnite sa nič nehovoriacim názvom (napr. dsc0151215.jpg). Oveľa lepšie pre vás bude, ak v názve obrázku použijete relevantné kľúčové slovo (napr. detske-topanky-junior.jpg). Nemenej dôležitou súčasťou optimalizácie obrázkov sú takzvané alt tagy. Vyplňte ich po pridaní každého obrázka do obsahu web stránky. Dávate tým Googlu informáciu o tom, čo sa na konkrétnom obrázku zobrazuje.

 

Interné odkazy

 

Vytváranie interných odkazov pomáha Googlu lepšie sa orientovať na web stránke. Napríklad, ak píšete recenziu na niektorý z produktov vášho eshopu, nezabudnite do textu pridať odkaz na konkrétny produkt. Interné odkazy pomáhajú Google aj pri stanovení dôležitosti konkrétnej podstránky. Funguje to tak, že ak na niektorú podstránku webu smeruje viacero interných odkazov, Google bude túto stránku považovať za dôležitejšiu.

 

Responzívny dizajn

 

Web stránky s responzívnym dizajnom sa dokonale zobrazujú na všetkých zariadeniach (mobiloch, tabletoch aj klasických počítačoch). Použitie takéhoto dizajnu výrazne zvyšuje užitočnosť web stránky.

 

Vďaka responzívnemu dizajnu sa stránka správne zobrazí na všetkých zariadeniach
Vďaka responzívnemu dizajnu sa stránka správne zobrazí na všetkých zariadeniach

 

Rýchlosť načítania

 

Pomalé načítanie výrazne znižuje užitočnosť webu. Nikto nemá rád pomalé stránky. V prípade, že načítanie trvá dlhšie, než 3 sekundy, web stránka prichádza o návštevníkov. Ľudia stránku opustia ešte pred načítaním a už sa na ňu pravdepodobne nikdy nevrátia.

 

Mapa stránok

 

Mapa stránok je špeciálny súbor v fotmáte XML, v ktorom sa nachádzajú odkazy na všetky podstránky webu. Nahraním mapy stránky do Search Console pomôžete Googlu rýchlejšie a presnejšie spoznať štruktúru webu.

 

Off-page SEO optimalizácia

 

Kým on-page SEO pracuje s relevantnosťou a užitočnosťou webu, off-page optimalizácia sa zameriava na autoritu stránky.

 

Ako sme už spomínali, autoritatívnosť web stránky vyhľadávače hodnotia prevažne na základe množstva spätných odkazov. Čim viac odkazov na vašu stránku smeruje, tým autoritatívnejšie je. V tejto časti je ešte potrebné poznamenať, že nie všetky spätné odkazy majú rovnakú hodnotu. Najvyššiu hodnotu majú odkazy, ktoré na vašu stránku smerujú z autoritatívnych webov.

 

Napríklad: pre váš web je oveľa hodnotnejší spätný odkaz zo stránky celosvetovo známej spoločnosti, než zo stránky internetového katalógu firiem.

 

Na získavanie spätných odkazov existuje množstvo stratégií, avšak v tomto článku sa nimi nebudeme zaoberať. Najideálnejší stav je, ak umiestnite na web tak kvalitný obsah, že iné stránky budú na vás odkazovať úplne prirodzene.

 

Záver

 

Ak ste prišli až sem, mali by ste mať prehľad o tom čo je SEO a ako funguje. Môžete začať pracovať na zmenách, ktoré vylepšia SEO vašej web stránky a tým zvýšite jej hodnotenie vo výsledkoch vyhľadávania. Nezabudnite, že SEO má mnoho faktorov, ale najdôležitejšie je, či je váš obsah relevantný a užitočný pre vaše publikum.

Je potrebné si uvedomiť, že SEO optimalizácia pre vyhľadávače si vyžaduje čas, aby mohla pracovať efektívne. Jej výhody sa nedostavia cez noc. Môže to trvať mesiace, než sa dostavia výsledky poctivej práce. Dodržiavanie SEO postupov a vytváranie kvalitného obsahu, je najlepším spôsobom ako vybudovať a udržať svoje online podnikanie.

 

Prečítajte si aj

20 výhod SEO pre podnikateľov

 

Máte záujem o SEO optimalizáciu vašej web stránky?

Ak je vaša odpoveď áno, neváhajte nás kontaktovať. Vykonáme SEO audit vášho webu a odstránime nedostaky.